gravatar

¿Que Yo Haria por Ti?

?que yo haria por ti?
yo mataria por ti,
yo pagaria cualquier cosa para ti,
yo haria todo lo posible e imposible,
para tenerte a ti...

Facebook:
Goldo Mangual